Fundació de la Penya

Els inicis

Durant part del 2006 i 2007, al bar l’ITACA de Tona van començar a donar els partits del Barça. Era temps de victòries, dues lligues i la Champions de Paris del 2006, tot feia predir que una rapida creació de la penya seria possible. Però tot es refredà de sobte i més encara quan la temporada següent els títols ja no van acompanyar. Però fent palesa la força del club, dels catalans i de Catalunya, la nostra nació, va ser en aquells moments més baixos on més que mai varem decidir tirar-ho endevant i finalment, el 30 d’Agost del 2007 es va signar l’acta fundacional de la Penya. Malgrat tot, no varem ser oficialment una penya Blaugrana fins al 26 de Febrer del 2008. Sobria doncs un forat en l’història per la nostra institució i un treball conjunt, relacions personals, éxits i fracasos que podriem viure en junts tot apoiant, el nostre BARÇA.

La primera junta

PRESIDENT: Eduard Vivas Llopart
VICEPRESIDENT: Josep Garriga Homs
SECRETARI: Martí Rovira Tordera
TRESORER: Joaquim Clusells Adell
VOCAL: Ferrán Garriga Señé

Els primers acords presos

Que el local social de la Penya sigui provisionalment el bar Musical Itaca de Tona
Signar els Estatuts i acta fundacional de la Penya Blaugrana de Tona
Presentar la documentació totalment complimentada a la Generalitat de Catalunya i al Futbol Club Barcelona
Vendre Loteria de Nadal per recaptar fons, per iniciar les activitats necessàries
Buscar una data per la Festa que es pensa portar a terme per la presentació de la Entitat a la població de Tona
Comunicar l’ Ajuntament de Tona perquè ens consideri una Entitat local
Confeccionar un pressupost de possibles ingressos i despeses per presentar a l’Ajuntament i sol·licitar una subvenció econòmica
Programar els diferents actes per a la presentació oficial a la població de Tona
Confeccionar un registre de socis amb una quota mòdica per el manteniment de la Penya.